หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 

ราชบุรีเมืองโอ่งมังกร

แหล่งท่องเที่ยวและพักผ่อนธรรมชาติที่ อ.สวนผึ้ง

สุดตระการตาถ้ำเขาบิน

เพลิดเพลินค้างคาวร้อยล้านสัดเขาช่องพราน

เที่ยวกินเพลินๆ ที่ตลาดน้ำดำเนินสะดวก
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านทับตะโก
อ.จอมบึง จ.ราชบุรี
1
2
3
4
5
   
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
 
  วิสัยทัศน์
 

" การคมนามคม เศรษฐกิจดี องค์กรชุมชนเข็มแข็ง

เป็นแหล่งการเรียนรู้ ควรคู่การสืบสานประเพณีอันดีงาม "

 
 
  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
         
   
แนวทางการพัฒนา

ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุง รักษาถนน และทางระบายน้ำ
     
พัฒนาการจราจร
     
พัฒนาระบบไฟฟ้าสาธารณะ
     
พัฒนาระบบการสื่อสารและโทรคมนาคม
     
ก่อสร้าง ปรับปรุง และพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค - บริโภค
 
  ด้านการพัฒนาสังคม การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
         
   
แนวทางการพัฒนา

ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
     
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต
     
ส่งเสริมระบบการศึกษา
     
เพิ่มช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่ประชาชน
     
ส่งเสริมศาสนา
     
ส่งเสริมขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีงาม
 
  ด้านการพัฒนาด้านสาธารณสุข และกีฬา
         
   
แนวทางการพัฒนา

ส่งเสริมความรู้และให้บริการสาธารณสุขมูลฐาน
     
ส่งเสริมสุขอนามัยของประชาชน
     
ส่งเสริมกีฬาและกิจกรรมนันทนาการ
 
  ด้านการพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร
         
   
แนวทางการพัฒนา

พัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร
     
พัฒนาการบริหารจัดการที่ดีขององค์กร
     
การักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
     
ส่งเสริมสวัสดิการให้ข้าราชการและพนักงานจ้าง
     
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
 
  ด้านการพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
         
   
แนวทางการพัฒนา

การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
     
สร้างจิตสำนึกและตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
     
เฝ้าระวัง ป้องกัน บำบัดฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
     
การควบคุมมลพิษต่างๆ ที่เป็นภัยต่อประชาชน
     
พัฒนาบำรุงรักษา อ่างเก็บน้ำ สระน้ำและแหล่งน้ำต่าง ๆ
 
  ด้านการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
         
   
แนวทางการพัฒนา

สนับสนุนและส่งเสริมอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน
     
พัฒนาระบบการผลิตสินค้าเกษตร ให้มีคุณภาพและปลอดภัยจากสารพิษ
     
พัฒนารายได้
 
   
  องค์การบริหารส่วนตำบลด่านทับตะโก จ.ราชบุรี โทร : 032-265-123
รับเรื่องร้องเรียน โทร 032-265-123
จำนวนผู้เข้าชม 593 เริ่มนับ 3 ก.ย. 2563  
จัดทำโดย : NAXsolution.com  
  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลด่านทับตะโก  
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10