หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านทับตะโก
อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี
 
 
นายประกอบ จิวจินดา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านทับตะโก
 
 
บุคลากร
 
 
สำนักปลัด อบต. (01)
 
  พนักงานส่วนตำบล
 


นายอัครเดช สุขชาวนา
หัวหน้าสำนักงานปลัด อบต.
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)


นางสาวชาริกา เทียมเท่าเกิด
นักทรัพยากรบุคคล
เลขที่ตำแหน่ง 50-3-01-3102-001


นางสาวกัญชุดา ศิริเอก
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
เลขที่ตำแหน่ง 50-3-01-3103-001


นางสาวภัทริน กันเกลา
นิติกร
เลขที่ตำแหน่ง 50-3-01-3105-001


นายชัยวัฒน์ ชนะอินทร์
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เลขที่ตำแหน่ง 50-3-01-3810-001


นางสาวศิรินยา เกตุกระจ่าง
เจ้าพนักงานธุรการ
เลขที่ตำแหน่ง 50-3-01-4101-001
 
  พนักงานจ้างตามภารกิจ
 


นางสาวกรรณิกา ศรีทอง
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน


นายเพทาย ค้นหาสุข
ผู้ช่วยนักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย


นายประจักษ์ รอดผล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย


นายทัศนะ จันทรชิต
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ
 
  พนักงานจ้างทั่วไป
 


นางจิ๋ม รอดผล
คนงานทั่วไป


นายสมพงษ์ มนเทียร
คนงานทั่วไป


นางสาวประดับพร พวงมาลี
คนงานทั่วไป
 
 
 
 
กิจกรรม
 
 
   
คู่มือประชาชน  
เอกสาร แบบฟอร์ม สำหรับติดต่อราชการ  
 
   
คำแนะนำการชำระภาษี  
ภาษีป้าย
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 
 
 
 
   
   
รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์  
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 032-265-123
   
NAXSOLUTION  
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย