หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านทับตะโก
อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี
 
 
นายประกอบ จิวจินดา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านทับตะโก
 
 
คู่มือการปฏิบัติงาน
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
แนวทางปฏิบัติการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการ [ 24 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 1  
 
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลด่านทับโก ประจำปี 2564 [ 25 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 13  
 
คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน [ 15 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 16  
 
คู่มือโครงการคลังคลีนิคท้องถิ่น ประจำปี 2562 [ 15 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 14  
 
คู่มือประเมิน ITA ประจำปี 2563 [ 14 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 19  
 
เรื่องคู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านทับตะโก ประจำปี พ.ศ. 2562 [ 5 ก.ค. 2562 ]  อ่าน : 9  
 
  (1)  
 
 
   
คู่มือประชาชน  
เอกสาร แบบฟอร์ม สำหรับติดต่อราชการ  
 
   
คำแนะนำการชำระภาษี  
ภาษีป้าย
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 
 
 
 
   
   
รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์  
 
   
NAXSOLUTION  
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย  
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 032-265-123