หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านทับตะโก
อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี
 
 
นายประกอบ จิวจินดา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านทับตะโก
 
 
รายงานอื่นๆ
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 10 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 13  
 
รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 2 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 10  
 
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 28 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 34  
 
รายงานผลการตรวจสอบภายใน (ตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน รหัส 2400) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ครั้งที่1) [ 27 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 7  
 
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2563 ของ อบต.ด่านทับตะโก รอบ 12 เดือน [ 12 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 13  
 
รายงานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 29 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 37  
 
การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ปี 2564 [ 5 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 12  
 
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ ปี 2564 [ 5 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 13  
 
รายงานกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2563 รอบ 6 เดือน [ 14 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 15  
 
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลฯ [ 14 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 13  
 
รายงานควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 13 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 13  
 
รายงานการกำกับติดตามการใช้งบประมาณ 2563 (รอบ6เดือน ต.ค.62-มี.ค.63) [ 9 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 17  
 
รายงานกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. 2563 63 [ 8 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 11  
 
รายงานกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปี รอบ 6 เดือน พ.ศ. 2563 [ 8 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 13  
 
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 12 เดือน [ 30 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 16  
 
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน [ 30 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 14  
 
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน [ 30 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 15  
 
รายงานผลการใช้จ่ายเงิน ปี 2563 ไตรมาสที่ 2 [ 14 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 15  
 
ประมวลจริยธรรมข้าราชการ พศ.2557 [ 30 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 16  
 
การตรวจสอบงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด 30 ก.ย. 62 [ 29 พ.ย. 2562 ]  อ่าน : 11  
 
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน [ 14 พ.ย. 2562 ]  อ่าน : 17  
 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563 [ 18 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 12  
 
รายงานการกำกับติดตามการใช้งบประมาณ2562(รอบ6เดือน เม.ย.-ก.ย.62) [ 18 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 12  
 
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562 [ 18 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 15  
 
งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี 2562 [ 10 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 15  
 
  (1)     2   
 
 
   
คู่มือประชาชน  
เอกสาร แบบฟอร์ม สำหรับติดต่อราชการ  
 
   
คำแนะนำการชำระภาษี  
ภาษีป้าย
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 
 
 
 
   
   
รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์  
 
   
NAXSOLUTION  
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย  
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 032-265-123