หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านทับตะโก
อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี
 
 
นายประกอบ จิวจินดา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านทับตะโก
 
 
แผนอื่นๆ
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. 2564 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) [ 8 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 17  
 
ประกาศใช้แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงปม 2564 [ 4 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 2  
 
เล่มแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 14 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 43  
 
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ พศ.2562-2564 [ 30 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 15  
 
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563 (ปรับปรุงครั้งที่4) [ 1 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 8  
 
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 17 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 4  
 
แผนดำเนินงาน ประจำปี 2563 [ 15 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 39  
 
การกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน [ 26 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 6  
 
แผนการดำเนินงาน 2562 [ 18 เม.ย. 2562 ]  อ่าน : 5  
 
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ก่อสร้างอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ครั้งที่ 2 [ 18 เม.ย. 2562 ]  อ่าน : 4  
 
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 12 มี.ค. 2562 ]  อ่าน : 6  
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 3 ธ.ค. 2561 ]  อ่าน : 3  
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 2561 [ 14 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 4  
 
ติดตามและประเมินผลแผนพพัฒนา 2561 รอบที่ 1 [ 14 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 7  
 
แผนดำเนินงาน ประจำปี 2561 [ 14 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 5  
 
แผนปฏับัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 (เพิมเติม) [ 7 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 5  
 
แผนอัตรากำลัง3ปี 2561-2563 (ปรับปรุงครั้งที่ 2) [ 20 ก.ย. 2561 ]  อ่าน : 8  
 
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง [ 11 ต.ค. 2560 ]  อ่าน : 6  
 
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 [ 12 ต.ค. 2559 ]  อ่าน : 4  
 
  (1)  
 
 
   
คู่มือประชาชน  
เอกสาร แบบฟอร์ม สำหรับติดต่อราชการ  
 
   
คำแนะนำการชำระภาษี  
ภาษีป้าย
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 
 
 
 
   
   
รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์  
 
   
NAXSOLUTION  
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย  
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 032-265-123