หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านทับตะโก
อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี
 
 
นายประกอบ จิวจินดา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านทับตะโก
 
 
ประกาศ
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
มาตรการป้องกันการใช้ทรัพย์สินของทางราชการและข้อปฏิบัติในการยืมทรัพย์สินฯ [ 24 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 3  
 
ประกาศเรื่องการเสริมสร้างวัฒนธรรม อบต.ด่านทับตะโก สุจริต โปร่งใส อบต.ด่านทับตะโกใสสะอาด [ 21 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 8  
 
ประกาศการใช้แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๔ แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ [ 19 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 10  
 
ประกาศมาตรการการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของ อบต.ด่านทับตะโก [ 7 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 10  
 
-ประกาศ- [ 28 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 11  
 
ประกาศแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปี 2564-2566 [ 19 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 36  
 
ประกาศแผนพัฒนาบุคคลากรประจำปี 2564-2566 [ 19 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 40  
 
ประกาศกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ปี 2564 [ 16 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 16  
 
ประกาศแผนปฏิบัติการซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ประจำปี 2564 [ 16 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 19  
 
ประกาศแผนการดำเนินงานประจำปี งปม 2564 [ 14 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 24  
 
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง [ 26 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 12  
 
ประกาศแผนปฏิบัติการซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ประจำปี 2563 [ 31 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 15  
 
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 9 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 11  
 
ประกาศแผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 13 ธ.ค. 2562 ]  อ่าน : 14  
 
ประกาศแต่งตั้งเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลด่านทับตะโก [ 16 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 11  
 
ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2563 [ 15 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 16  
 
ประกาศมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 27 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 9  
 
ประกาศมาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมฯ [ 19 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 8  
 
ประกาศมาตรการการใช้ดุลพินิจและอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี [ 3 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 7  
 
ประกาศมาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน [ 13 พ.ค. 2562 ]  อ่าน : 7  
 
ประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 13 พ.ค. 2562 ]  อ่าน : 7  
 
ประกาศมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ [ 13 พ.ค. 2562 ]  อ่าน : 8  
 
ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบน [ 13 พ.ค. 2562 ]  อ่าน : 8  
 
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ [ 13 พ.ค. 2562 ]  อ่าน : 8  
 
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ก่อสร้างอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย [ 3 พ.ค. 2562 ]  อ่าน : 10  
 
  (1)     2   
 
 
   
คู่มือประชาชน  
เอกสาร แบบฟอร์ม สำหรับติดต่อราชการ  
 
   
คำแนะนำการชำระภาษี  
ภาษีป้าย
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 
 
 
 
   
   
รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์  
 
   
NAXSOLUTION  
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย  
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 032-265-123