หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านทับตะโก
อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี
 
 
นายประกอบ จิวจินดา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านทับตะโก
 
 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 [ 7 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 5  
 
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 [ 7 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 7  
 
พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 [ 7 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 7  
 
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 [ 7 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 10  
 
คู่มือ รวมระเบียบกฎหมายและแนวทางในการปฏิบัติในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น [ 29 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 9  
 
-กฎหมายที่เกี่ยวข้อง- [ 28 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 9  
 
  (1)  
 
 
   
คู่มือประชาชน  
เอกสาร แบบฟอร์ม สำหรับติดต่อราชการ  
 
   
คำแนะนำการชำระภาษี  
ภาษีป้าย
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 
 
 
 
   
   
รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์  
 
   
NAXSOLUTION  
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย  
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 032-265-123