หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านทับตะโก
อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี
 
 
นายประกอบ จิวจินดา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านทับตะโก
 
 
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
แผ่นพับ พรบข้อมูลข่าวสาร [ 5 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 7  
 
คู่มือสิทธิรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน [ 5 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 6  
 
คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ [ 5 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 6  
 
คู่มือรวมระเบียบ-กฎหมายและแนวทางปฏิบัติในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น [ 4 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 13  
 
คู่มือการพัฒนาแเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน [ 4 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 6  
 
คู่มือโครงการคลังคลีนิคท้องถิ่น ประจำปี 2562 [ 4 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 6  
 
คู่มือสำหรับประชาชน อบต. [ 4 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 6  
 
คำร้องทั่วไป [ 4 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 6  
 
  (1)  
 
 
   
คู่มือประชาชน  
เอกสาร แบบฟอร์ม สำหรับติดต่อราชการ  
 
   
คำแนะนำการชำระภาษี  
ภาษีป้าย
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 
 
 
 
   
   
รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์  
 
   
NAXSOLUTION  
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย  
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 032-265-123