หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านทับตะโก
อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี
 
 
นายประกอบ จิวจินดา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านทับตะโก
 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) [ 21 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 2  
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) [ 4 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 31  
 
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) [ 16 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 14  
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) [ 15 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 7  
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2561 -2564) [ 4 ก.ย. 2562 ]  อ่าน : 15  
 
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 [ 11 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 17  
 
แผนพัฒนาท้องถิ่่น (พ.ศ. 2561-2565) [ 11 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 22  
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2564 [ 14 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 7  
 
  (1)  
 
 
   
คู่มือประชาชน  
เอกสาร แบบฟอร์ม สำหรับติดต่อราชการ  
 
   
คำแนะนำการชำระภาษี  
ภาษีป้าย
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 
 
 
 
   
   
รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์  
 
   
NAXSOLUTION  
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย  
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 032-265-123