หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านทับตะโก
อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี
 
 
นายประกอบ จิวจินดา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านทับตะโก
 
 
สมาชิกสภา
 
 


นายธรรมนูญ สินทรัพย์บวร
ประธานสภา
 


นางพิมกร โฆษิตวรวุฒิ
รองประธานสภา


-อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล-
เลขานุการสภา
 
สมาชิกสภา
 


นายฉอ้อน แย้มนิยม
สมาชิกสภาอบต. หมู่ 1


นายประสิทธิ์ ศรีอุทารวงศ์
สมาชิกสภาอบต. หมู่ 2


นายไพทูลย์ เข็มน้อย
สมาชิกสภาอบต. หมู่ 2


นายสวัสดิ์ พันธ์พืช
สมาชิกสภาอบต. หมู่ 3


นายสมชาย ยอดครู
สมาชิกสภาอบต. หมู่ 4


นายไพทูรย์ ค้นหาสุข
สมาชิกสภาอบต. หมู่ 4


นายเขียน ดาเสน
สมาชิกสภาอบต. หมู่ 5


นายสมพาน อำพันธ์
สมาชิกสภาอบต. หมู่ 5


นายชิน ปลดเปลื้อง
สมาชิกสภาอบต. หมู่ 6
 
 
   
คู่มือประชาชน  
เอกสาร แบบฟอร์ม สำหรับติดต่อราชการ  
 
   
คำแนะนำการชำระภาษี  
ภาษีป้าย
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 
 
 
 
   
   
รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์  
 
   
NAXSOLUTION  
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย  
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 032-265-123
 
 
   
   
รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์  
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 032-265-123
   
NAXSOLUTION  
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย