หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 

ราชบุรีเมืองโอ่งมังกร

แหล่งท่องเที่ยวและพักผ่อนธรรมชาติที่ อ.สวนผึ้ง

สุดตระการตาถ้ำเขาบิน

เพลิดเพลินค้างคาวร้อยล้านสัดเขาช่องพราน

เที่ยวกินเพลินๆ ที่ตลาดน้ำดำเนินสะดวก
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านทับตะโก
อ.จอมบึง จ.ราชบุรี
1
2
3
4
5
   
      อบต.ด่านทับตะโก ได้จัดทำเว็บไซต์ขึ้นมาเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน และข้อมูลตำบลให้แก่ประชาชนและผู้สนใจในขณะเดียวกันก็เป็นที่รับเรื่องราว สุข-ทุกข์ ของประชาชน
      นอกจากนี้ อบต.ยินดีรับคำแนะนำเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ ในการบริหารงาน ราชการส่วนท้องถิ่นต่อไป
 
 
ประกาศรายงานการรับจ่ายเงินประจำปี 2563 [ 19 ต.ค. 2563 ]   อ่าน 8 
ประกาศแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปี 2564-2566 [ 19 ต.ค. 2563 ]   อ่าน 11 
ประกาศแผนพัฒนาบุคคลากรประจำปี 2564-2566 [ 19 ต.ค. 2563 ]   อ่าน 7 
โครงการออกบริการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้ายนอกสถานที่ปี 2564 [ 19 ต.ค. 2563 ]   อ่าน 5 
ประชาสัมพันธ์ลงทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ 2565 [ 8 ต.ค. 2563 ]   อ่าน 28 
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เผยแพร่บทความด้านกฎหมาย [ 2 ต.ค. 2563 ]   อ่าน 8 
เว็บไซต์ (ชั่วคราว) อบต.ด่านทับตะโก อ.จอมบึง จ.ราชบุรี ให้บริการแล้วค่ะ [ 7 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 5 
รายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 [ 27 ส.ค