หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลด่านทับตะโก
ศาสนสถานในตำบลด่านทับตะโก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตำบลด่านทับตะโก
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านทับตะโก
อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี
1
2
3
 
 
นายประกอบ จิวจินดา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านทับตะโก
 
 
 
 
กิจกรรม
กิจการสภา
   
 
 
 
 
ข่าวสาร

ข่าวประชาสัมพันธ์
   
 
ประชาสัมพันธ์ตรวจรับงานจ้างก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 3 โครงการ [ 31 พ.ค. 2564 ]   อ่าน 3 
ประชาสัมพันธ์ตรวจรับงานจ้างก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 3 โครงการ [ 28 พ.ค. 2564 ]   อ่าน 3 
ประชาสัมพันธ์ตรวจรับงานจ้างก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 4 โครงการ [ 20 พ.ค. 2564 ]   อ่าน 14 
ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2563 [ 14 พ.ค. 2564 ]   อ่าน 11 
ประกาศขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี2564 [ 26 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 70 
ประชาสัมพันธ์ตรวจรับงานจ้างก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 3 โครงการ [ 23 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 13 
ประชาสัมพันธ์ตรวจรับงานจ้างก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 3 โครงการ [ 20 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 15 
ประชาสัมพันธ์ตรวจรับงานจ้างก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 4 โครงการ [ 19 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 15 
ประชาสัมพันธ์ตรวจรับงานจ้างก่อสร้างถนน คสล. ม. 10 จำนวน 2 โครงการ และ ม. 5 จำน [ 5 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 69 
ประชาสัมพันธ์ขอเชิญชวนบุคคลภายนอกร่วมตอบแบบสำรวจ EIT ประจำปี 2564 [ 2 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 27 
ประชาสัมพันธ์ตรวจรับงานจ้างก่อสร้างถนน คสล. ม. 17 จำนวน 2 โครงการ และ ม. 13 จำ [ 1 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 24 
ประชาสัมพันธ์ตรวจรับงานจ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 15,4,9 [ 15 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 44 
ประชาสัมพันธ์ตรวจรับงานจ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 12,3,4 [ 12 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 24 
ประชาสัมพันธ์ราคากลางก้อสร้างถนน คสล.จำนวน 3 โครงการ [ 9 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 64 
รายงานผลการการขายทอดตลาด [ 2 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 41 
คู่มือประชาชน ประชาสัมฑันธ์ขอขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 25 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 39 
ประกาศรับสมัครเด็กเล็กเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลด่านทับ [ 22 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 33 
ประกันภัยรถราชการภาคบังคับของท้องถิ่น [ 22 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 42 
สถานอนามัยบ้านโกรกสิงขร [ 10 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 26 
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพหรือไม่มีความจำเป็นต้องใช้อีก ต่อไ [ 9 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 61 
   
 
   
 
-ข่าวสรรหาบุคลากร- [ 28 พ.ย. 2563 ]   อ่าน 56 
   
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
   
 
ประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุ ครุภัณฑ์สำนักงาน [ 2 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 0 
ประชาสัมพันธ์ราคากลางก้อสร้างถนน คสล.จำนวน 3 โครงการ หมู่ที่ ม.20ลม.12,ม.19 [ 26 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 23 
ประชาสัมพันธ์ราคากลางก้อสร้างถนน คสล.จำนวน 3 โครงการ [ 25 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 18 
ประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ [ 23 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 24 
ประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ [ 22 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 21 
ประชาสัมพันธ์ราคากลางก้อสร้างถนน คสล.จำนวน 2 โครงการ [ 19 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 21 
ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 3 โครงการ [ 17 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 72 
ประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้าง จำนวน 4 โครงการ [ 13 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 44 
ประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ [ 12 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 47 
ประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ [ 11 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 109 
ประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้าง จำนวน 6 โครงการ [ 6 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 63 
ประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ [ 23 ธ.ค. 2563 ]   อ่าน 108 
ประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ [ 23 ธ.ค. 2563 ]   อ่าน 47 
ประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ [ 22 ธ.ค. 2563 ]   อ่าน 33 
ประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ [ 21 ธ.ค. 2563 ]   อ่าน 33 
ประกาศเรื่องหลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ [ 2 พ.ย. 2563 ]   อ่าน 50 
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2564 [ 19 ต.ค. 2563 ]   อ่าน 135 
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 [ 22 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 137 
แบบสรุปราคากลาง งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม ซ.3 ม.6 [ 22 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 49 
แบบสรุปราคากลางงานโครงการก่อสร้างสะพาน ซ.1 ม.7 [ 22 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 98 
   
 
   
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2563 [ 3 ส.ค. 2563 ]   อ่าน 52 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2563 [ 1 ก.ค. 2563 ]   อ่าน 51 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2563 [ 1 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 25 
   
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 


ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 มิ.ย. 2564 ]จ้างโครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุ ครุภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 มิ.ย. 2564 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยดอกไม้ หมู่ที่ ๑๖ บ้านหนองคัน [ 22 ก.พ. 2564 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยดอกไม้ หมู่ที่ ๑๖ บ้านหนองคัน [ 19 ก.พ. 2564 ]

   
 
   
 
 
 
ข่าวสารภายนอก
 

หนังสือสั่งการ สถ.

ข่าวสารจาก สถ.จ.

ข่าวสารในเครือข่าย
   
 
สื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษระดับปฐมวัยและคู่มือการใช้สื่อ ในรูปแบบแผ่นซีดี กศ. มท 0816.4/ว1161 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 11 มิ.ย. 2564 ]
แจ้งผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือนพฤษภาคม 2564 สน.คท. มท 0808.2/ว1207  [ 11 มิ.ย. 2564 ]
การจัดโครงการอบรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.3/ว1206  [ 11 มิ.ย. 2564 ]
การจัดทำสื่อเพื่อใช้เป็นแนวทางการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564 กพส. มท 0810.7/ว1202  [ 10 มิ.ย. 2564 ]
ขอความอนุเคราะห์จังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเตรียมความพร้อมในการรับมือกับปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่เสี่ยงเกิดเหตุอุทกภัย กสว. มท 0820.2/ว1201 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 10 มิ.ย. 2564 ]
ขอประชาสัมพันธ์งานสัมมนาและเผยแพร่แนวคิด (เมืองคาร์บอนต่ำ สุขอาศัยอย่างยั่งยืน) (รูปแบบออนไลน์) กสว. มท 0820.3/ว1200 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [QR Code]  [ 10 มิ.ย. 2564 ]
ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการในช่วงเวลาที่ได้รับผลกระทบจากกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1194  [ 10 มิ.ย. 2564 ]
ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติการนับเวลาเรียน การสอนชดเชย การจักการเรียนรู้ตามหลักสูตร ปีการศึกษา 2564 และการอนุมัติการจบการศึกษาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (หลังวันที่ 15 พฤษภาคม 2564) ด่วนมาก กศ. มท 0816.3/ว1190  [ 10 มิ.ย. 2564 ]
การประชุมคณะกรรมการการจัดการศึกษาท้องถิ่น ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564 กศ. มท 0816.3/ว1191 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 10 มิ.ย. 2564 ]
หลักการจัดส่งนมโรงเรียน และแนวทางการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว1169 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 9 มิ.ย. 2564 ]
รายงานภาพรวมผลการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหา หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก(PM2.5) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปี 2564 ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว115 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 9 มิ.ย. 2564 ]
ขอความร่วมมือในการดำเนินงานเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2564 กพส. มท 0810.6/ว1166  [ 9 มิ.ย. 2564 ]
การจัดทำความตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0810.6/ว1184  [ 9 มิ.ย. 2564 ]
แจ้งอนุมัติผ่อนผันการไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีกรจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1181  [ 9 มิ.ย. 2564 ]
รายงานผลการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง รุ่นที่ 2 สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีการศึกษา 2563 ด่วนมาก กศ. มท 0816.3/ว1182  [ 9 มิ.ย. 2564 ]
รับสมัครบุคลากรทางการลูกเสือ เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือช่อสะอาด ประจำปี 2564 กศ. มท 0816.3/ว1176  [ 9 มิ.ย. 2564 ]
ขอเรียนเชิญร่วมรับฟังการประชุมชี้แจง เรื่อง หลักปฏิบัติราชการที่ดีเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลและการดำเนินการทางวินัย ด้วยระบบประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Web Conference) สบ.พถ. มท 0807.2/ว1160 [กำหนดการ]  [ 9 มิ.ย. 2564 ]
ติดตามทวงถามการตอบแบบสำรวจประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.3/ว1163 [เอกสารแนบ]  [ 9 มิ.ย. 2564 ]
แนวทางการบันทึกข้อมูลการจ่ายเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาคย้อนหลัง สำหรับสถานศึกษาที่ยังไม่ได้ดำเนินการบันทึกข้อมูลในแบบ ก.002 และ กสศ.06 กศ. มท 0816.2/ว1174  [ 8 มิ.ย. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับ การจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 3 (เดือนมิถุนายน 2564) สน.คท. มท 0808.5/ว1167 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 8 มิ.ย. 2564 ]
สรุปรายงานความคืบหน้าการสำรวจความประสงค์การใช้ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศเป็นภาษาอังกฤษในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO ระบบใหม่) กพส. มท 0810.2/ว1173  [ 8 มิ.ย. 2564 ]
รายชื่อผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ที่เข้าร่วมโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว1156 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 8 มิ.ย. 2564 ]
โครงการนำร่องมาตรฐานระบบการจัดการอาหารและโภชนาการในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว1172  [ 8 มิ.ย. 2564 ]
ขอความร่วมมือดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว3237  [ 8 มิ.ย. 2564 ]
ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ) กจ.  [ 8 มิ.ย. 2564 ]
   
 
   
 
รบ 0023.3/ว615 หลักการจัดส่งนมโรงเรียน และแนวทางการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปี การศึกษา 2564 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID- 19)  [ 11 มิ.ย. 2564 ]    
รบ 0023.3/ว14476 การช่วยเหลือเยียวยาคนพิการทางการเห็นที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  [ 11 มิ.ย. 2564 ]    
รบ 0023.2/ว611 ขอความอนุเคราะห์รายงานข้อมูลผู้ได้รับหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพครู โดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ  [ 11 มิ.ย. 2564 ]    
รบ 0023.2/ว14533 ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดราชบุรี  [ 10 มิ.ย. 2564 ]    
รบ 0023.3/ว14475 รายงานผลการดำเนินการส่งเสริมการใช้ยางของหน่วยงานภาครัฐ ปีงบประมาณ 2564  [ 10 มิ.ย. 2564 ]    
รบ 0023.3/ว14474 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับ การจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ ๓ (เดือนมิถุนายน ๒๕๖๔)  [ 10 มิ.ย. 2564 ]    
รบ 0023.3/ว14484 มาตรการช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2564  [ 10 มิ.ย. 2564 ]    
รบ 0023.3/ว14472 รายงานการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ค่าธรรมเนียมการเก็บและขนมูลฝอย ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2562  [ 10 มิ.ย. 2564 ]    
รบ 0023.3/ว14471 ข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน  [ 10 มิ.ย. 2564 ]    
รบ 0023.4/ผวจ.เวียน609 หารือการสอบสวน  [ 10 มิ.ย. 2564 ]    
รบ 0023.3/ว143366 ติดตามผลการเบิกจ่ายเพื่อช่วยเหลือคนพิการผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ครั้งที่3  [ 9 มิ.ย. 2564 ]    
รบ 0023.3/ว143366 ติดตามผลการเบิกจ่ายเพื่อช่วยเหลือคนพิการผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์การแพร่ระบาดขอ  [ 9 มิ.ย. 2564 ]    
รบ 0023.3/ว14335 แนวทางการดำเนินงานและบริหารงบประมาณการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา (ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน) ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  [ 9 มิ.ย. 2564 ]    
รบ 0023.1/ว14427 ซักซ้อมการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564 [ แนบ1 ] [ แนบ2 ] [ แนบ3 ] [ แนบ4 ] [ แนบ5 ]  [ 9 มิ.ย. 2564 ]    
รบ 0023.2/ว14435 ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดราชบุรี  [ 9 มิ.ย. 2564 ]    
รบ 0023.2/ว14433 ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดราชบุรี  [ 9 มิ.ย. 2564 ]    
รบ 0023.3/ว608 ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดส่งไฟล์รายงานการประเมินตนเอง (e-SAR) ปีการศึกษา 2563  [ 9 มิ.ย. 2564 ]    
รบ 0023.5/ว14345 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 4/2564  [ 9 มิ.ย. 2564 ]    
รบ 0023.5/ว14344 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 2/2564  [ 9 มิ.ย. 2564 ]    
รบ 0023.5/ว14343 การใช้งานระบบ Krungthai Corporate Online ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 9 มิ.ย. 2564 ]    
   
 
   
 
อบต.ด่านทับตะโก ท่านพลกฤต พวงวลัยสิน นายอำเภอจอมบึง ท่านนายกประกอบ จิวจินดา นายกองค์การบริหารส่ว [ 11 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 3 
อบต.ด่านทับตะโก ประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุ ครุภัณฑ์สำนักงาน [ 2 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.ด่านทับตะโก ประชาสัมพันธ์ตรวจรับงานจ้างก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 3 โครงการ [ 31 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 3 
อบต.ด่านทับตะโก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านทับตะโก รับมอบระบบน้ำประปาเพื่อการเกษตร จากสำนักงาน [ 28 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 5 
อบต.ด่านทับตะโก ประชาสัมพันธ์ตรวจรับงานจ้างก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 3 โครงการ [ 28 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 3 
อบต.ด่านทับตะโก โครงการฝึกอบรมระบบสารสนเทศให้กับครูผู้ดูแลเด็ก องค์การบริหารส่วนตำบลด่านทับตะโก [ 21 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 9 
อบต.ด่านทับตะโก นายพลกฤต พวงวลัยสิน นายอำเภอจอมบึง ร่วมกับ นายประกอบ จิวจินดา นายกองค์การบริหารส [ 20 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 7 
อบต.ด่านทับตะโก ประชาสัมพันธ์ตรวจรับงานจ้างก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 4 โครงการ [ 20 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 14 
อบต.ด่านทับตะโก ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2563 [ 14 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 11 
อบต.ด่านทับตะโก ประกาศขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี2564 [ 26 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 70 
อบต.ด่านทับตะโก ประชาสัมพันธ์ตรวจรับงานจ้างก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 3 โครงการ [ 23 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 13 
อบต.ด่านทับตะโก ประชาสัมพันธ์ตรวจรับงานจ้างก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 3 โครงการ [ 20 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 15 
อบต.ด่านทับตะโก ประชาสัมพันธ์ตรวจรับงานจ้างก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 4 โครงการ [ 19 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 15 
อบต.ด่านทับตะโก ประชาสัมพันธ์ตรวจรับงานจ้างก่อสร้างถนน คสล. ม. 10 จำนวน 2 โครงการ และ ม. 5 จำน [ 5 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 69 
อบต.ด่านทับตะโก ประชาสัมพันธ์ขอเชิญชวนบุคคลภายนอกร่วมตอบแบบสำรวจ EIT ประจำปี 2564 [ 2 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 27 
   
 
 
 
 
ผลิตภัณฑ์
สถานที่สำคัญ
   

กล้วยเบรคแตก

อนามัยบ้านโกรกสิงขร
 
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
   
 


อบต.ด่านทับตะโก ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 มิ.ย. 2564 ]อบต.ด่านทับตะโก จ้างโครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุ ครุภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 มิ.ย. 2564 ]อบต.ด่านทับตะโก จ้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยดอกไม้ หมู่ที่ ๑๖ บ้านหนองคัน [ 22 ก.พ. 2564 ]อบต.ด่านทับตะโก จ้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยดอกไม้ หมู่ที่ ๑๖ บ้านหนองคัน [ 19 ก.พ. 2564 ]อบต.ด่านทับตะโก ซื้อครุภัณฑ์อื่น ๆ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ก.พ. 2564 ]อบต.ด่านทับตะโก ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ก.พ. 2564 ]อบต.ด่านทับตะโก ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ก.พ. 2564 ]อบต.ด่านทับตะโก ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ก.พ. 2564 ]อบต.ด่านทับตะโก ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ก.พ. 2564 ]อบต.ด่านทับตะโก ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ก.พ. 2564 ]อบต.ด่านทับตะโก ซื้อชุดแบตเตอรี่และแผ่นอิเล็คโทรดสำหรับเครื่องกระตุกหัวใจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ม.ค. 2564 ]อบต.ด่านทับตะโก ซื้ออาหารเสริม(นม) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ม.ค. 2564 ]อบต.ด่านทับตะโก ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ม.ค. 2564 ]อบต.ด่านทับตะโก ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ม.ค. 2564 ]อบต.ด่านทับตะโก ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ม.ค. 2564 ]อบต.ด่านทับตะโก ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ม.ค. 2564 ]อบต.ด่านทับตะโก โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานจำนวน 5 รายการ [ 14 ม.ค. 2564 ]อบต.ด่านทับตะโก โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานจำนวน 5 รายการ [ 14 ม.ค. 2564 ]อบต.ด่านทับตะโก จ้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านผู้ใหญ่พิมพ์ - หนองไอจือ [ 14 ม.ค. 2564 ]อบต.ด่านทับตะโก จ้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายแดง หมู่ที่ ๑๖ บ้านหนอ [ 14 ม.ค. 2564 ]

   
 
   
 
 
กระดานสนทนา
   
 
รับผลิต ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และสมุนไพร (15 มี.ค. 2564)    อ่าน 16  ตอบ 0  
รับผลิต ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และสมุนไพร (15 มี.ค. 2564)    อ่าน 14  ตอบ 0  
เว็บไซต์ อบต.ด่านทับตะโก อ.จอมบึง จ.ราชบุรี เปิดให้บริการแล้วค่ะ (28 พ.ย. 2563)    อ่าน 105  ตอบ 0  
   
 
   
สำรวจความคิดเห็น
  การประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ
  ดีที่สุด
  ดีมาก
  ดี
  ปานกลาง
  น้อย
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
 
 
   
คู่มือประชาชน  
เอกสาร แบบฟอร์ม สำหรับติดต่อราชการ  
 
   
คำแนะนำการชำระภาษี  
ภาษีป้าย
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 
 
 
 
   
   
รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์  
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 032-265-123
   
NAXSOLUTION  
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย  
 
 
 
 
   

facebook
อบต.ด่านทับตะโก

facebook
อบต.ด่านทับตะโก
อบต.ด่านทับตะโก