หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลด่านทับตะโก
ศาสนสถานในตำบลด่านทับตะโก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตำบลด่านทับตะโก
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านทับตะโก
อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี
1
2
3
 
 
นายประกอบ จิวจินดา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านทับตะโก
 
 
 
 
กิจกรรม
กิจการสภา
   
 
 
 
 
ข่าวสาร

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสรรหาบุคลากร
   
 
ประชาสัมพันธ์ตรวจรับงานจ้างก่อสร้างถนน คสล. ม. 10 จำนวน 2 โครงการ และ ม. 5 จำน [ 5 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 1 
ประชาสัมพันธ์ขอเชิญชวนบุคคลภายนอกร่วมตอบแบบสำรวจ EIT ประจำปี 2564 [ 2 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 3 
ประชาสัมพันธ์ตรวจรับงานจ้างก่อสร้างถนน คสล. ม. 17 จำนวน 2 โครงการ และ ม. 13 จำ [ 1 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 2 
ประชาสัมพันธ์ตรวจรับงานจ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 15,4,9 [ 15 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 6 
ประชาสัมพันธ์ตรวจรับงานจ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 12,3,4 [ 12 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 5 
ประชาสัมพันธ์ราคากลางก้อสร้างถนน คสล.จำนวน 3 โครงการ [ 9 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 11 
รายงานผลการการขายทอดตลาด [ 2 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 20 
คู่มือประชาชน ประชาสัมฑันธ์ขอขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 25 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 17 
ประกาศรับสมัครเด็กเล็กเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลด่านทับ [ 22 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 15 
ประกันภัยรถราชการภาคบังคับของท้องถิ่น [ 22 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 20 
สถานอนามัยบ้านโกรกสิงขร [ 10 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 10 
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพหรือไม่มีความจำเป็นต้องใช้อีก ต่อไ [ 9 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 45 
ประชาสัมพันธ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบ [ 3 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 29 
ประชาสัมพันธ์ตรวจรับงานจ้างก่อสร้างระบบประปา หมู่ที่ 11 บ้านเกาะมะซาง [ 1 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 16 
ป้ายประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ฯ [ 20 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 33 
ประกาศเรื่องการปิดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (กรณีพิเศษ) [ 5 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 33 
คำสั่งจัดตั้งศูนบ์บริการรับเรื่องร้องเรียนอบต ด่านทับตะโก [ 29 ธ.ค. 2563 ]   อ่าน 36 
คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนบ์รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์ อบต ด่านทับตะโก [ 29 ธ.ค. 2563 ]   อ่าน 35 
การประชาสัมพันธ์รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ปี 2564 [ 29 ธ.ค. 2563 ]   อ่าน 42 
ประกาศการปิดป้ายแสดงราคาสินค้าและค่าบริการ [ 29 ธ.ค. 2563 ]   อ่าน 36 
   
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
   
 
ประชาสัมพันธ์ราคากลางก้อสร้างถนน คสล.จำนวน 3 โครงการ หมู่ที่ ม.20ลม.12,ม.19 [ 26 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 2 
ประชาสัมพันธ์ราคากลางก้อสร้างถนน คสล.จำนวน 3 โครงการ [ 25 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 2 
ประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ [ 23 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 7 
ประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ [ 22 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 6 
ประชาสัมพันธ์ราคากลางก้อสร้างถนน คสล.จำนวน 2 โครงการ [ 19 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 6 
ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 3 โครงการ [ 17 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 7 
ประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้าง จำนวน 4 โครงการ [ 13 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 31 
ประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ [ 12 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 34 
ประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ [ 11 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 35 
ประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้าง จำนวน 6 โครงการ [ 6 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 38 
ประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ [ 23 ธ.ค. 2563 ]   อ่าน 34 
ประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ [ 23 ธ.ค. 2563 ]   อ่าน 34 
ประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ [ 22 ธ.ค. 2563 ]   อ่าน 19 
ประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ [ 21 ธ.ค. 2563 ]   อ่าน 22 
ประกาศเรื่องหลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ [ 2 พ.ย. 2563 ]   อ่าน 36 
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2564 [ 19 ต.ค. 2563 ]   อ่าน 55 
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 [ 22 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 44 
แบบสรุปราคากลาง งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม ซ.3 ม.6 [ 22 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 33 
แบบสรุปราคากลางงานโครงการก่อสร้างสะพาน ซ.1 ม.7 [ 22 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 32 
ขออนุมัติราคากลาง ม.6 ม.7 [ 22 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 26 
   
 
   
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2563 [ 3 ส.ค. 2563 ]   อ่าน 38 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2563 [ 1 ก.ค. 2563 ]   อ่าน 39 
   
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 


จ้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยดอกไม้ หมู่ที่ ๑๖ บ้านหนองคัน [ 22 ก.พ. 2564 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยดอกไม้ หมู่ที่ ๑๖ บ้านหนองคัน [ 19 ก.พ. 2564 ]ซื้อครุภัณฑ์อื่น ๆ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ก.พ. 2564 ]

   
 
   
 
 
 
ข่าวสารภายนอก
 

หนังสือสั่งการ สถ.

ข่าวสารจาก สถ.จ.

ข่าวสารในเครือข่าย
   
 
สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2564 สน.บถ. มท 0809.2/ว53 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 8 เม.ย. 2564 ]
ขอเชิญชวนจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2564กสว. มท 0820.3/ว728 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 8 เม.ย. 2564 ]
ซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กรณีบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) เนื่องจากคู่สัญญาควบรวมกิจการ ด่วนที่สุด กค. มท 0808.3/ว724  [ 8 เม.ย. 2564 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว719  [ 8 เม.ย. 2564 ]
มาตรการการคลังด้านการใช้จ่ายภาครัฐ ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว723  [ 8 เม.ย. 2564 ]
ส่งคำแนะนำ ตามมาตรา 23 วรรคแรก แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ของเทศบาลตำบลสุนทรภู่ อำเภอแกลง และรายงานข้อมูลเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีฯ ประจำปี 2563 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2043  [ 7 เม.ย. 2564 ]
แนวทางการดำเนินการตามมาตรา 98 วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 กม. มท 0804.3/ว711  [ 7 เม.ย. 2564 ]
ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนเกี่ยวกับการทุจริตการสอบ ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.6/ว17  [ 7 เม.ย. 2564 ]
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยกลุ่มโรครูมาติกซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว717 [เอกสารแนบ]  [ 7 เม.ย. 2564 ]
หลักเกณฑ์การเบิกค่ายาบรรเทาอาการข้อเสื่อมที่ออกฤทธิ์ช้า และกลุ่มยาฉีดเข้าข้อบรรเทาอาการข้อเสื่อม ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว718  [ 7 เม.ย. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ค่ากระแสไฟฟ้า) ครั้งที่ 2 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว714  [ 7 เม.ย. 2564 ]
หลักเกณฑ์การสร้างพื้นที่ปลอดโรคและแนวทางการประเมินพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว716  [ 7 เม.ย. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนเป็นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวถ่ายโอนงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ไตรมาสที่ 3 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว715  [ 7 เม.ย. 2564 ]
จัดการแข่งขันทักษะการใช้ภาษาไทยของเยาวชน กศ. มท 0816.3/ว709 [เอกสารแนบ]  [ 7 เม.ย. 2564 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้าอบรมโครงการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครู : กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/คณิตศาสตร์ เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ สร้างสรรค์นวัตกรรมและพัฒนาสมรรถนะครูยุคใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รุ่นที่ 4 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว706 [รายชื่อ] [ตารางอบรมฯ]  [ 5 เม.ย. 2564 ]
รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ กจ.  [ 5 เม.ย. 2564 ]
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่และประชาสัมพันธ์การสรรหากรรมการสุขภาพประจำปี กสธ. มท 0819.2/ว703  [ 5 เม.ย. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็พระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติราชนารี (งวดที่ 1) ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว699 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 5 เม.ย. 2564 ]
การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.6/ว15 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [รายละเอียด]  [ 2 เม.ย. 2564 ]
การคัดเลือกกรรมการผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดในคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.) กรณีพ้นจากตำแหน่ง ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.2/ว1959 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 2 เม.ย. 2564 ]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ภาคความรู้ความสามารถ สน.บถ. มท 0809.2/ว52 [รายละเอียด]  [ 2 เม.ย. 2564 ]
เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กค. มท 0803.3/ว698 [เอกสารแนบ]  [ 2 เม.ย. 2564 ]
การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว694 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 2 เม.ย. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน-พฤษภาคม 2564) สน.คท. มท 0808.2/4395-4456 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 2 เม.ย. 2564 ]
การดำเนินโครงการแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2564 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว661  [ 1 เม.ย. 2564 ]
   
 
   
 
รบ 0023.3/ว9612 การดำเนินโครงการแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2564  [ 9 เม.ย. 2564 ]    
รบ 0023.3/ว9609 การจัดทำข้อเสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานราก ภายใต้กลุ่มแผนงาน/โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนบนพื้นฐานของโอกาสและศักยภาพของท้องถิ่น : ระดับพื้นที่  [ 9 เม.ย. 2564 ]    
รบ 0023.3/ว9518 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานและการเลื่อนขั้นค่าจ้างของพนักงานธนานุบาลครั้งที่ 1/2564 (1 เมษายน 2564)  [ 9 เม.ย. 2564 ]    
รบ 0023.3/ 9608 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่และประชาสัมพันธ์การสรรหากรรมการสุขภาพแห่งชาติ  [ 9 เม.ย. 2564 ]    
รบ 0023.3/ว9479 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตร์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขิตติยราชนารี (งวดที่1)  [ 9 เม.ย. 2564 ]    
รบ 0023.3/ว9478 กฎกระทรวงว่าด้วยการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๔  [ 9 เม.ย. 2564 ]    
รบ 0023.3/ว458 ขอความอนุเคราะห์จัดเก็บข้อมูลโครงการสำรวจสถานการณ์ระกชดับสถานการณ์ระดับสติปัญญาและความฉลาดทางอารมณ์เด็กไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และปัจจัยที่เกี่ยวข้องประจำปี 2564  [ 8 เม.ย. 2564 ]    
รบ 0023.3/ว457 ขอความร่วมมือติดตามเอกสารรายงานผลการเรียนของเยาวชนผู้รับทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ  [ 8 เม.ย. 2564 ]    
รบ 0023.5/ว9527 แผนการตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  [ 8 เม.ย. 2564 ]    
รบ 0023.3/ 456 การนิเทศติดตามการดำเนินงานโครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในช่วงการช่วยเหลือกลุ่มเด็กด้อยโอกาสระดับส่วนกลาง  [ 8 เม.ย. 2564 ]    
รบ 0023.1/ว9477 การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน  [ 8 เม.ย. 2564 ]    
รบ 0023.3/ว9474 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมสำหรับเจ้าพนักงานสาธารณสุข ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ประจำปี 2564  [ 8 เม.ย. 2564 ]    
รบ 0023.3/ว9476 การเทียบตำแหน่งเพื่อประโยชน์ในการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  [ 8 เม.ย. 2564 ]    
รบ 0023.3/ว9475 การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2564 [ แนบ1 ] [ แนบ2 ]  [ 8 เม.ย. 2564 ]    
รบ 0023.3/ว9473 ขอประชาสัมพันธ์ช่องทางการรับฟังและดาวน์โหลดไทยพีบีเอสพอดแคสต์เพิ่มเติม  [ 8 เม.ย. 2564 ]    
รบ 0023.5/ว9448 การประเมินการใช้ประโยชน์และประสิทธิภาพ รวมทั้งการสำรวจความพึงพอใจระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 8 เม.ย. 2564 ]    
รบ 0023.3/ว447 ขอส่งคำสั่งจังหวัดราชบุรี  [ 7 เม.ย. 2564 ]    
รบ 0023.2/ว9358 การมอบอำนาจผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีให้นายอำเภอปฏิบัติการแทน ในเรื่องการประเมินผลการปฏิบัติงานของปลัดเทศบาลในการเลื่อนขั้นเงินเดือน กรณีปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี  [ 7 เม.ย. 2564 ]    
รบ 0023.3/ว446 ขอส่งคำสั่งจังหวัดราชบุรี  [ 7 เม.ย. 2564 ]    
รบ 0023.4/หัวหน้าส่ง441 ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมเสวนา  [ 7 เม.ย. 2564 ]    
   
 
   
 
อบต.ด่านทับตะโก ประชาสัมพันธ์ตรวจรับงานจ้างก่อสร้างถนน คสล. ม. 10 จำนวน 2 โครงการ และ ม. 5 จำน [ 5 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.ด่านทับตะโก ประชาสัมพันธ์ขอเชิญชวนบุคคลภายนอกร่วมตอบแบบสำรวจ EIT ประจำปี 2564 [ 2 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 3 
อบต.ด่านทับตะโก ประชาสัมพันธ์ตรวจรับงานจ้างก่อสร้างถนน คสล. ม. 17 จำนวน 2 โครงการ และ ม. 13 จำ [ 1 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 2 
อบต.ด่านทับตะโก งานซ่อมปรับปรุงบ้านผู้อพยพ ดำเนินการโดย ช1. รอ บ้านนางธัญญา สาเเขม [ 29 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.ด่านทับตะโก ประชาสัมพันธ์ราคากลางก้อสร้างถนน คสล.จำนวน 3 โครงการ หมู่ที่ ม.20ลม.12,ม.19 [ 26 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 2 
อบต.ด่านทับตะโก ให้ความรู้การระงับอัคคีภัยเบื้องต้นกับสถานศึกษา โรงเรียนบ้านห้วยท่าช้าง [ 25 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.ด่านทับตะโก ประชาสัมพันธ์ราคากลางก้อสร้างถนน คสล.จำนวน 3 โครงการ [ 25 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 2 
อบต.ด่านทับตะโก ประชาสัมพันธ์ตรวจรับงานจ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 15,4,9 [ 15 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 6 
อบต.ด่านทับตะโก ประชาสัมพันธ์ตรวจรับงานจ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 12,3,4 [ 12 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 5 
อบต.ด่านทับตะโก โครงการตรวจสุขภาพพนักงานจ้าง [ 10 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 46 
อบต.ด่านทับตะโก ประชาสัมพันธ์ราคากลางก้อสร้างถนน คสล.จำนวน 3 โครงการ [ 9 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 11 
อบต.ด่านทับตะโก รายงานผลการการขายทอดตลาด [ 2 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 20 
อบต.ด่านทับตะโก ประชาคมหมู่บ้านแผนพัฒนาหมู่บ้าน อบต ด่านทับตะโก [ 1 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 12 
อบต.ด่านทับตะโก ประกาศรับโอนพนักงานส่วนตำบลสายงานผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนตำบลด่านทับตะโก [ 1 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 13 
อบต.ด่านทับตะโก คู่มือประชาชน ประชาสัมฑันธ์ขอขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 25 ก.พ. 2564 ]    อ่าน 17 
   
 
 
 
 
ผลิตภัณฑ์
สถานที่สำคัญ
   

กล้วยเบรคแตก

อนามัยบ้านโกรกสิงขร
 
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
   
 


อบต.ด่านทับตะโก จ้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยดอกไม้ หมู่ที่ ๑๖ บ้านหนองคัน [ 22 ก.พ. 2564 ]อบต.ด่านทับตะโก จ้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยดอกไม้ หมู่ที่ ๑๖ บ้านหนองคัน [ 19 ก.พ. 2564 ]อบต.ด่านทับตะโก ซื้อครุภัณฑ์อื่น ๆ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ก.พ. 2564 ]อบต.ด่านทับตะโก ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ก.พ. 2564 ]อบต.ด่านทับตะโก ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ก.พ. 2564 ]อบต.ด่านทับตะโก ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ก.พ. 2564 ]อบต.ด่านทับตะโก ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ก.พ. 2564 ]อบต.ด่านทับตะโก ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ก.พ. 2564 ]อบต.ด่านทับตะโก ซื้อชุดแบตเตอรี่และแผ่นอิเล็คโทรดสำหรับเครื่องกระตุกหัวใจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ม.ค. 2564 ]อบต.ด่านทับตะโก ซื้ออาหารเสริม(นม) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ม.ค. 2564 ]อบต.ด่านทับตะโก ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ม.ค. 2564 ]อบต.ด่านทับตะโก ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ม.ค. 2564 ]อบต.ด่านทับตะโก ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ม.ค. 2564 ]อบต.ด่านทับตะโก ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ม.ค. 2564 ]อบต.ด่านทับตะโก โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานจำนวน 5 รายการ [ 14 ม.ค. 2564 ]อบต.ด่านทับตะโก โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานจำนวน 5 รายการ [ 14 ม.ค. 2564 ]อบต.ด่านทับตะโก จ้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านผู้ใหญ่พิมพ์ - หนองไอจือ [ 14 ม.ค. 2564 ]อบต.ด่านทับตะโก จ้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายแดง หมู่ที่ ๑๖ บ้านหนอ [ 14 ม.ค. 2564 ]อบต.ด่านทับตะโก จ้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๒ หมู่ที่ ๗ บ้านทุ่งเหียง โด [ 14 ม.ค. 2564 ]อบต.ด่านทับตะโก จ้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๒ หมู่ที่ ๗ บ้านทุ่งเหียง โด [ 13 ม.ค. 2564 ]

   
 
   
 
 
กระดานสนทนา
   
 
รับผลิต ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และสมุนไพร (15 มี.ค. 2564)    อ่าน 4  ตอบ 0  
รับผลิต ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และสมุนไพร (15 มี.ค. 2564)    อ่าน 1  ตอบ 0  
เว็บไซต์ อบต.ด่านทับตะโก อ.จอมบึง จ.ราชบุรี เปิดให้บริการแล้วค่ะ (28 พ.ย. 2563)    อ่าน 85  ตอบ 0  
   
 
   
สำรวจความคิดเห็น
  การประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ
  ดีที่สุด
  ดีมาก
  ดี
  ปานกลาง
  น้อย
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
 
 
   
คู่มือประชาชน  
เอกสาร แบบฟอร์ม สำหรับติดต่อราชการ  
 
   
คำแนะนำการชำระภาษี  
ภาษีป้าย
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 
 
 
 
   
   
รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์  
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 032-265-123
   
NAXSOLUTION  
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย  
 
 
 
 
   

facebook
อบต.ด่านทับตะโก

facebook
อบต.ด่านทับตะโก
อบต.ด่านทับตะโก