หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลด่านทับตะโก
ศาสนสถานในตำบลด่านทับตะโก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตำบลด่านทับตะโก
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านทับตะโก
อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี
1
2
3
 
 
นายประกอบ จิวจินดา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านทับตะโก
 
 
 
 
กิจกรรม
กิจการสภา
   
 
 
 
 
ข่าวสาร

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสรรหาบุคลากร
   
 
คู่มือประชาชน ประชาสัมฑันธ์ขอขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 25 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 6 
ประกาศรับสมัครเด็กเล็กเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลด่านทับ [ 22 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 7 
ประกันภัยรถราชการภาคบังคับของท้องถิ่น [ 22 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 7 
สถานอนามัยบ้านโกรกสิงขร [ 10 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 6 
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพหรือไม่มีความจำเป็นต้องใช้อีก ต่อไ [ 9 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 37 
ประชาสัมพันธ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบ [ 3 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 25 
ประชาสัมพันธ์ตรวจรับงานจ้างก่อสร้างระบบประปา หมู่ที่ 11 บ้านเกาะมะซาง [ 1 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 9 
ป้ายประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ฯ [ 20 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 24 
ประกาศเรื่องการปิดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (กรณีพิเศษ) [ 5 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 27 
คำสั่งจัดตั้งศูนบ์บริการรับเรื่องร้องเรียนอบต ด่านทับตะโก [ 29 ธ.ค. 2563 ]   อ่าน 31 
คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนบ์รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์ อบต ด่านทับตะโก [ 29 ธ.ค. 2563 ]   อ่าน 30 
การประชาสัมพันธ์รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ปี 2564 [ 29 ธ.ค. 2563 ]   อ่าน 35 
ประกาศการปิดป้ายแสดงราคาสินค้าและค่าบริการ [ 29 ธ.ค. 2563 ]   อ่าน 28 
ขอความร่วมมือในการรณรงค์และประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาอบจฯ [ 8 ธ.ค. 2563 ]   อ่าน 27 
บทความเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชน ไวรัสร้ายของลูกน้อย…โรคอาร์เอสวี (RS [ 9 พ.ย. 2563 ]   อ่าน 41 
ขอเชิญร่วมทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาของลูกหลานตาบอด [ 6 พ.ย. 2563 ]   อ่าน 43 
ประชาสัมพันธ์โครงการคนละครึ่งฯ [ 5 พ.ย. 2563 ]   อ่าน 43 
ขอความอนุเคราะห์ปิดประกาศ [ 4 พ.ย. 2563 ]   อ่าน 41 
ประกาศ เรื่องการประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปี 2564 [ 3 พ.ย. 2563 ]   อ่าน 38 
คู่มือประชาชนสำหรับติดต่อราชการ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลด่านทับตะโก [ 3 พ.ย. 2563 ]   อ่าน 30 
   
 
   
 
-ข่าวสรรหาบุคลากร- [ 28 พ.ย. 2563 ]   อ่าน 39 
   
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
   
 
ประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ [ 23 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 3 
ประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ [ 22 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 3 
ประชาสัมพันธ์ราคากลางก้อสร้างถนน คสล.จำนวน 2 โครงการ [ 19 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 3 
ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 3 โครงการ [ 17 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 4 
ประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้าง จำนวน 4 โครงการ [ 13 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 25 
ประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ [ 12 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 25 
ประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ [ 11 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 25 
ประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้าง จำนวน 6 โครงการ [ 6 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 28 
ประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ [ 23 ธ.ค. 2563 ]   อ่าน 23 
ประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ [ 23 ธ.ค. 2563 ]   อ่าน 27 
ประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ [ 22 ธ.ค. 2563 ]   อ่าน 15 
ประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ [ 21 ธ.ค. 2563 ]   อ่าน 17 
ประกาศเรื่องหลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ [ 2 พ.ย. 2563 ]   อ่าน 30 
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2564 [ 19 ต.ค. 2563 ]   อ่าน 40 
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 [ 22 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 39 
แบบสรุปราคากลาง งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม ซ.3 ม.6 [ 22 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 29 
แบบสรุปราคากลางงานโครงการก่อสร้างสะพาน ซ.1 ม.7 [ 22 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 25 
ขออนุมัติราคากลาง ม.6 ม.7 [ 22 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 23 
แบบสรุปราคากลาง-คลส-ม.7 [ 3 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 40 
แบบสรุปราคากลาง-คลส-ม.8 [ 3 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 25 
   
 
   
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2563 [ 3 ส.ค. 2563 ]   อ่าน 31 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2563 [ 1 ก.ค. 2563 ]   อ่าน 34 
   
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 


จ้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยดอกไม้ หมู่ที่ ๑๖ บ้านหนองคัน [ 22 ก.พ. 2564 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยดอกไม้ หมู่ที่ ๑๖ บ้านหนองคัน [ 19 ก.พ. 2564 ]ซื้อครุภัณฑ์อื่น ๆ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ก.พ. 2564 ]

   
 
   
 
 
 
ข่าวสารภายนอก
 

หนังสือสั่งการ สถ.

ข่าวสารจาก สถ.จ.

ข่าวสารในเครือข่าย
   
 
ขอความร่วมมือตอบแบบประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบขอรับการสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (SOLA) กพส. มท 0810.8/ว378  [ 24 ก.พ. 2564 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564 รุ่นที่ 1-5 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว372 [รายชื่อ]  [ 24 ก.พ. 2564 ]
แจ้งกำหนดการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมการจัดทำราคากลางงานก่อสร้างในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ด่วนที่สุด กค. มท 0803.4/ว371  [ 24 ก.พ. 2564 ]
การจัดสรรเงินภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว367  [ 24 ก.พ. 2564 ]
ข้อหารือกรณีอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นมีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาเทศบาล ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว366  [ 24 ก.พ. 2564 ]
แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) เพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง รุ่นที่ 20,22-27 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว364 [รายชื่อ]  [ 23 ก.พ. 2564 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 กศ. มท 0816.3/ว358  [ 23 ก.พ. 2564 ]
แจ้งกำหนดการฝึกอบรมตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กค. มท 0803.4/ว363  [ 23 ก.พ. 2564 ]
กำหนดให้สถานศึกษาเป็นสถานศึกษาที่มีการจัดการศึกษาลักษณะพิเศษ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 กศ. มท 0816.2/ว1095 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3] [บัญชีรายชื่อ]  [ 23 ก.พ. 2564 ]
การช่วยเหลือผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงให้ได้รับสิทธิประโยชน์จากโครงการ (เราชนะ) ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว343  [ 23 ก.พ. 2564 ]
แจ้งกำหนดการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) เพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง รุ่นที่ 20,22-40 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว354  [ 23 ก.พ. 2564 ]
ประชาสัมพันธ์ชมรมผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดเทศบาลแห่งประเทศไทย กศ. มท 0816.1/ว341  [ 23 ก.พ. 2564 ]
การรวมหมู่บ้านเป็นเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ด่วนที่สุด กต. มท 0818.4/ว353  [ 23 ก.พ. 2564 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว352  [ 23 ก.พ. 2564 ]
การรายงานผลความคืบหน้าตามแผนปฏิบัติการคนพิการด้านแรงงาน (Action Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว342  [ 23 ก.พ. 2564 ]
ปฏิทินการจัดส่งข้อมูลทางการศึกษาผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ กศ. มท 0816.3/ว338  [ 22 ก.พ. 2564 ]
ขอให้ตรวจสอบและแก้ไขการบันทึกข้อมูลการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว339  [ 22 ก.พ. 2564 ]
การอบรมโครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตบ. มท 0805.2/ว348  [ 22 ก.พ. 2564 ]
การจัดเก็บข้อมูลสถิติการคลังท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว335 [รายชื่อ] [แบบรายงาน]  [ 22 ก.พ. 2564 ]
แจ้งโครงการฝึกอบรมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวกับการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564 สน.คท. มท 0808.2/ว326  [ 22 ก.พ. 2564 ]
แจ้งกำหนดการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมการบันทึกบัญชีและปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ ประจำปี 2564 รุ่นที่ 16 - 60 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.4/ว344 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 ก.พ. 2564 ]
การดำเนินงานโครงการอบรม สัมมนาเพื่อเพิ่มศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการของ อปท. ทั้่ง 5 ด้าน (เฉลี่ยรวม 5 ด้าน น้อยกว่าร้อยละ 70) ผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Web conference) ฯ กพส. มท 0810.7/ว333  [ 19 ก.พ. 2564 ]
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนธันวาคม 2563 และมกราคม 2564 สน.คท. มท 0808.3/ว332 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 ก.พ. 2564 ]
กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการของข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นเพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้นระดับชำนาญการพิเศษหรือเชี่ยวชาญ รอบเดือนตุลาคม 2563 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว2  [ 19 ก.พ. 2564 ]
การจัดส่งรายชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว336  [ 19 ก.พ. 2564 ]
   
 
   
 
รบ 0023.3/ว243 ขอให้ตรวจสอบและแก้ไขการบันทึกข้อมูลการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  [ 23 ก.พ. 2564 ]    
รบ 0023.5/ว242 การนำส่งเงินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ในระบบ GFMIS  [ 23 ก.พ. 2564 ]    
รบ 0023.5/ว241 การนำส่งเงินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ในระบบ GFMIS  [ 23 ก.พ. 2564 ]    
รบ 0023.5/ว5019 การเร่งรัดก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  [ 23 ก.พ. 2564 ]    
รบ 0023.4/หัวหน้าส่ง239 ตรวจสอบคุณคุณสมบัติ ทต.เจ็ดเสมียน239  [ 23 ก.พ. 2564 ]    
รบ 52102/363 ขอส่งประกาศประมูลเเช่าที่ดินหลังปั๊มปตท.ถ.บ้านดอนตูม อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี  [ 23 ก.พ. 2564 ]    
รบ 0023.2/ว233 เร่งรัดติดตามการดำเนินการรับรองความถูกต้องของข้อมูลผ่านระบบศูนย์บริการข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ (LHR)  [ 23 ก.พ. 2564 ]    
รบ52102/342 ประกาศประมูลเช่าพื้นที่อาคารติดตั้งตู้หยอดเงินขายเครื่องดื่ม  [ 23 ก.พ. 2564 ]    
รบ 0023.1/ว228 ประชาสัมพันธ์ และสร้างการรับรู้และมีส่วนร่วมของประชาชนในการดูแลตนเองและป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019  [ 22 ก.พ. 2564 ]    
รบ 0023.3/ว4864 ขอความร่วมมือในการดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการประมวลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. 2564  [ 22 ก.พ. 2564 ]    
รบ 0023.3/ว4863 การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 และการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  [ 22 ก.พ. 2564 ]    
รบ 0023.3/ว229 ประชาสัมพันธ์รายงานประจำปี พ.ศ. 2562 ของ UNDP  [ 22 ก.พ. 2564 ]    
รบ 0023.4/หัวหน้าส่ง212 ตรวจสอบคุณคุณสมบัติ  [ 19 ก.พ. 2564 ]  
รบ 0023.4/หัวหน้าส่ง211 ตรวจสอบคุณคุณสมบัติ  [ 19 ก.พ. 2564 ]  
รบ 0023.4/หัวหน้าส่ง210 ตรวจสอบคุณคุณสมบัติ  [ 19 ก.พ. 2564 ]  
รบ 0023.4/หัวหน้าส่ง209 ตรวจสอบคุณคุณสมบัติ  [ 19 ก.พ. 2564 ]  
รบ 0023.4/หัวหน้าส่ง209 ตรวจสอบคุณคุณสมบัติ  [ 19 ก.พ. 2564 ]  
รบ 0023.4/หัวหน้าส่ง208 ตรวจสอบคุณคุณสมบัติ  [ 19 ก.พ. 2564 ]  
รบ 0023.4/หัวหน้าส่ง208 ตรวจสอบคุณคุณสมบัติ  [ 19 ก.พ. 2564 ]  
รบ 0023.4/หัวหน้าส่ง216 ประชาสัมพันธ์  [ 19 ก.พ. 2564 ]  
   
 
   
 
อบต.ด่านทับตะโก คู่มือประชาชน ประชาสัมฑันธ์ขอขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 25 ก.พ. 2564 ]    อ่าน 6 
อบต.ด่านทับตะโก ประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ [ 23 ก.พ. 2564 ]    อ่าน 3 
อบต.ด่านทับตะโก ประกาศรับสมัครเด็กเล็กเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลด่านทับ [ 22 ก.พ. 2564 ]    อ่าน 7 
อบต.ด่านทับตะโก ประกันภัยรถราชการภาคบังคับของท้องถิ่น [ 22 ก.พ. 2564 ]    อ่าน 7 
อบต.ด่านทับตะโก ประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ [ 22 ก.พ. 2564 ]    อ่าน 3 
อบต.ด่านทับตะโก รายงานประชุม 4 ก.พ. 64 [ 22 ก.พ. 2564 ]    อ่าน 20 
อบต.ด่านทับตะโก ประชาสัมพันธ์ราคากลางก้อสร้างถนน คสล.จำนวน 2 โครงการ [ 19 ก.พ. 2564 ]    อ่าน 3 
อบต.ด่านทับตะโก ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 3 โครงการ [ 17 ก.พ. 2564 ]    อ่าน 4 
อบต.ด่านทับตะโก อสม.สถานีอนามัยบ้านโกรกสิงขร ออกสำรวจลูกน้ำยุงลาย ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ [ 15 ก.พ. 2564 ]    อ่าน 3 
อบต.ด่านทับตะโก ประกาศกำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 15 ก.พ. 2564 ]    อ่าน 5 
อบต.ด่านทับตะโก สถานอนามัยบ้านโกรกสิงขร [ 10 ก.พ. 2564 ]    อ่าน 6 
อบต.ด่านทับตะโก ประกาศขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพหรือไม่มีความจำเป็นต้องใช้อีก ต่อไ [ 9 ก.พ. 2564 ]    อ่าน 37 
อบต.ด่านทับตะโก ประชาสัมพันธ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบ [ 3 ก.พ. 2564 ]    อ่าน 25 
อบต.ด่านทับตะโก ประชาสัมพันธ์ตรวจรับงานจ้างก่อสร้างระบบประปา หมู่ที่ 11 บ้านเกาะมะซาง [ 1 ก.พ. 2564 ]    อ่าน 9 
อบต.ด่านทับตะโก โครงการตรวจสุขภาพประจำปี 2564 สำหรับผู้มีสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลของ อปท. [ 29 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 21 
   
 
 
 
 
ผลิตภัณฑ์
สถานที่สำคัญ
   

กล้วยเบรคแตก

อนามัยบ้านโกรกสิงขร
 
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
   
 


อบต.ด่านทับตะโก จ้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยดอกไม้ หมู่ที่ ๑๖ บ้านหนองคัน [ 22 ก.พ. 2564 ]อบต.ด่านทับตะโก จ้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยดอกไม้ หมู่ที่ ๑๖ บ้านหนองคัน [ 19 ก.พ. 2564 ]อบต.ด่านทับตะโก ซื้อครุภัณฑ์อื่น ๆ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ก.พ. 2564 ]อบต.ด่านทับตะโก ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ก.พ. 2564 ]อบต.ด่านทับตะโก ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ก.พ. 2564 ]อบต.ด่านทับตะโก ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ก.พ. 2564 ]อบต.ด่านทับตะโก ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ก.พ. 2564 ]อบต.ด่านทับตะโก ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ก.พ. 2564 ]อบต.ด่านทับตะโก ซื้อชุดแบตเตอรี่และแผ่นอิเล็คโทรดสำหรับเครื่องกระตุกหัวใจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ม.ค. 2564 ]อบต.ด่านทับตะโก ซื้ออาหารเสริม(นม) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ม.ค. 2564 ]อบต.ด่านทับตะโก ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ม.ค. 2564 ]อบต.ด่านทับตะโก ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ม.ค. 2564 ]อบต.ด่านทับตะโก ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ม.ค. 2564 ]อบต.ด่านทับตะโก ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ม.ค. 2564 ]อบต.ด่านทับตะโก โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานจำนวน 5 รายการ [ 14 ม.ค. 2564 ]อบต.ด่านทับตะโก โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานจำนวน 5 รายการ [ 14 ม.ค. 2564 ]อบต.ด่านทับตะโก จ้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านผู้ใหญ่พิมพ์ - หนองไอจือ [ 14 ม.ค. 2564 ]อบต.ด่านทับตะโก จ้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายแดง หมู่ที่ ๑๖ บ้านหนอ [ 14 ม.ค. 2564 ]อบต.ด่านทับตะโก จ้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๒ หมู่ที่ ๗ บ้านทุ่งเหียง โด [ 14 ม.ค. 2564 ]อบต.ด่านทับตะโก จ้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๒ หมู่ที่ ๗ บ้านทุ่งเหียง โด [ 13 ม.ค. 2564 ]

   
 
   
 
 
กระดานสนทนา
   
 
เว็บไซต์ อบต.ด่านทับตะโก อ.จอมบึง จ.ราชบุรี เปิดให้บริการแล้วค่ะ (28 พ.ย. 2563)    อ่าน 80  ตอบ 0  
เว็บไซต์ (ชั่วคราว) อบต.ด่านทับตะโก อ.จอมบึง จ.ราชบุรี ให้บริการแล้วค่ะ (9 พ.ย. 2563)    อ่าน 55  ตอบ 1  
   
 
   
สำรวจความคิดเห็น
  การประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ
  ดีที่สุด
  ดีมาก
  ดี
  ปานกลาง
  น้อย
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
 
 
   
คู่มือประชาชน  
เอกสาร แบบฟอร์ม สำหรับติดต่อราชการ  
 
   
คำแนะนำการชำระภาษี  
ภาษีป้าย
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 
 
 
 
   
   
รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์  
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 032-265-123
   
NAXSOLUTION  
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย  
 
 
 
 
   

facebook
อบต.ด่านทับตะโก

facebook
อบต.ด่านทับตะโก
อบต.ด่านทับตะโก