หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลด่านทับตะโก
ศาสนสถานในตำบลด่านทับตะโก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตำบลด่านทับตะโก
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านทับตะโก
อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี
1
2
3
 
 
นายประกอบ จิวจินดา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านทับตะโก
 
 
 
 
กิจกรรม
กิจการสภา
   
 
 
 
 
ข่าวสาร

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสรรหาบุคลากร
   
 
ประกาศเรื่องการปิดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (กรณีพิเศษ) [ 5 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 5 
คำสั่งจัดตั้งศูนบ์บริการรับเรื่องร้องเรียนอบต ด่านทับตะโก [ 29 ธ.ค. 2563 ]   อ่าน 10 
คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนบ์รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์ อบต ด่านทับตะโก [ 29 ธ.ค. 2563 ]   อ่าน 8 
การประชาสัมพันธ์รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ปี 2564 [ 29 ธ.ค. 2563 ]   อ่าน 8 
ประกาศการปิดป้ายแสดงราคาสินค้าและค่าบริการ [ 29 ธ.ค. 2563 ]   อ่าน 5 
ขอความร่วมมือในการรณรงค์และประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาอบจฯ [ 8 ธ.ค. 2563 ]   อ่าน 12 
บทความเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชน ไวรัสร้ายของลูกน้อย…โรคอาร์เอสวี (RS [ 9 พ.ย. 2563 ]   อ่าน 21 
ขอเชิญร่วมทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาของลูกหลานตาบอด [ 6 พ.ย. 2563 ]   อ่าน 25 
ประชาสัมพันธ์โครงการคนละครึ่งฯ [ 5 พ.ย. 2563 ]   อ่าน 21 
ขอความอนุเคราะห์ปิดประกาศ [ 4 พ.ย. 2563 ]   อ่าน 14 
ประกาศ เรื่องการประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปี 2564 [ 3 พ.ย. 2563 ]   อ่าน 18 
คู่มือประชาชนสำหรับติดต่อราชการ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลด่านทับตะโก [ 3 พ.ย. 2563 ]   อ่าน 14 
โครงการออกบริการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้ายนอกสถานที่ปี 2564 [ 19 ต.ค. 2563 ]   อ่าน 35 
ประชาสัมพันธ์ลงทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ 2565 [ 8 ต.ค. 2563 ]   อ่าน 38 
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เผยแพร่บทความด้านกฎหมาย [ 2 ต.ค. 2563 ]   อ่าน 21 
เว็บไซต์ (ชั่วคราว) อบต.ด่านทับตะโก อ.จอมบึง จ.ราชบุรี ให้บริการแล้วค่ะ [ 7 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 15 
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 20 ส.ค. 2563 ]   อ่าน 14 
ช่องทางการร้องเรียนการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 5 ส.ค. 2563 ]   อ่าน 14 
ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 30 ก.ค. 2563 ]   อ่าน 13 
โครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนราชการฯ [ 20 ก.ค. 2563 ]   อ่าน 11 
   
 
   
 
-ข่าวสรรหาบุคลากร- [ 28 พ.ย. 2563 ]   อ่าน 21 
   
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
   
 
ประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้าง จำนวน 4 โครงการ [ 13 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 2 
ประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ [ 12 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 2 
ประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ [ 11 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 2 
ประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้าง จำนวน 6 โครงการ [ 6 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 2 
ประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ [ 23 ธ.ค. 2563 ]   อ่าน 2 
ประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ [ 23 ธ.ค. 2563 ]   อ่าน 2 
ประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ [ 22 ธ.ค. 2563 ]   อ่าน 2 
ประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ [ 21 ธ.ค. 2563 ]   อ่าน 1 
ประกาศเรื่องหลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ [ 2 พ.ย. 2563 ]   อ่าน 13 
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2564 [ 19 ต.ค. 2563 ]   อ่าน 21 
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 [ 22 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 20 
แบบสรุปราคากลาง งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม ซ.3 ม.6 [ 22 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 15 
แบบสรุปราคากลางงานโครงการก่อสร้างสะพาน ซ.1 ม.7 [ 22 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 12 
ขออนุมัติราคากลาง ม.6 ม.7 [ 22 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 12