หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลด่านทับตะโก
ศาสนสถานในตำบลด่านทับตะโก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตำบลด่านทับตะโก
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านทับตะโก
อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี
1
2
3
 
 
นายประกอบ จิวจินดา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านทับตะโก
 
 
 
 
กิจกรรม
กิจการสภา
   
 
 
 
 
ข่าวสาร

ข่าวประชาสัมพันธ์
   
 
ประกาศขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี2564 [ 26 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 4 
ประชาสัมพันธ์ตรวจรับงานจ้างก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 3 โครงการ [ 23 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 2 
ประชาสัมพันธ์ตรวจรับงานจ้างก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 3 โครงการ [ 20 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 3 
ประชาสัมพันธ์ตรวจรับงานจ้างก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 4 โครงการ [ 19 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 4 
ประชาสัมพันธ์ตรวจรับงานจ้างก่อสร้างถนน คสล. ม. 10 จำนวน 2 โครงการ และ ม. 5 จำน [ 5 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 11 
ประชาสัมพันธ์ขอเชิญชวนบุคคลภายนอกร่วมตอบแบบสำรวจ EIT ประจำปี 2564 [ 2 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 13 
ประชาสัมพันธ์ตรวจรับงานจ้างก่อสร้างถนน คสล. ม. 17 จำนวน 2 โครงการ และ ม. 13 จำ [ 1 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 9 
ประชาสัมพันธ์ตรวจรับงานจ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 15,4,9 [ 15 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 24 
ประชาสัมพันธ์ตรวจรับงานจ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 12,3,4 [ 12 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 14 
ประชาสัมพันธ์ราคากลางก้อสร้างถนน คสล.จำนวน 3 โครงการ [ 9 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 35 
รายงานผลการการขายทอดตลาด [ 2 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 29 
คู่มือประชาชน ประชาสัมฑันธ์ขอขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 25 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 28 
ประกาศรับสมัครเด็กเล็กเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลด่านทับ [ 22 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 23 
ประกันภัยรถราชการภาคบังคับของท้องถิ่น [ 22 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 30 
สถานอนามัยบ้านโกรกสิงขร [ 10 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 15 
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพหรือไม่มีความจำเป็นต้องใช้อีก ต่อไ [ 9 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 51 
ประชาสัมพันธ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบ [ 3 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 41 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี 2564 [ 1 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 2 
ประชาสัมพันธ์ตรวจรับงานจ้างก่อสร้างระบบประปา หมู่ที่ 11 บ้านเกาะมะซาง [ 1 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 25 
ป้ายประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ฯ [ 20 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 40 
   
 
   
 
-ข่าวสรรหาบุคลากร- [ 28 พ.ย. 2563 ]   อ่าน 49 
   
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
   
 
ประชาสัมพันธ์ราคากลางก้อสร้างถนน คสล.จำนวน 3 โครงการ หมู่ที่ ม.20ลม.12,ม.19 [ 26 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 10 
ประชาสัมพันธ์ราคากลางก้อสร้างถนน คสล.จำนวน 3 โครงการ [ 25 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 8 
ประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ [ 23 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 12 
ประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ [ 22 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 12 
ประชาสัมพันธ์ราคากลางก้อสร้างถนน คสล.จำนวน 2 โครงการ [ 19 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 12 
ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 3 โครงการ [ 17 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 14 
ประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้าง จำนวน 4 โครงการ [ 13 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 38 
ประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ [ 12 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 41 
ประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ [ 11 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 44 
ประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้าง จำนวน 6 โครงการ [ 6 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 53 
ประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ [ 23 ธ.ค. 2563 ]   อ่าน 41 
ประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ [ 23 ธ.ค. 2563 ]   อ่าน 41 
ประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ [ 22 ธ.ค. 2563 ]   อ่าน 26 
ประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ [ 21 ธ.ค. 2563 ]   อ่าน 28 
ประกาศเรื่องหลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ [ 2 พ.ย. 2563 ]   อ่าน 41 
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2564 [ 19 ต.ค. 2563 ]   อ่าน 66 
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 [ 22 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 69 
แบบสรุปราคากลาง งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม ซ.3 ม.6 [ 22 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 41 
แบบสรุปราคากลางงานโครงการก่อสร้างสะพาน ซ.1 ม.7 [ 22 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 40 
ขออนุมัติราคากลาง ม.6 ม.7 [ 22 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 32 
   
 
   
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2563 [ 3 ส.ค. 2563 ]   อ่าน 46 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2563 [ 1 ก.ค. 2563 ]   อ่าน 45 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2563 [ 1 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 19 
   
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 


จ้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยดอกไม้ หมู่ที่ ๑๖ บ้านหนองคัน [ 22 ก.พ. 2564 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยดอกไม้ หมู่ที่ ๑๖ บ้านหนองคัน [ 19 ก.พ. 2564 ]ซื้อครุภัณฑ์อื่น ๆ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ก.พ. 2564 ]ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ก.พ. 2564 ]

   
 
   
 
 
 
ข่าวสารภายนอก
 

หนังสือสั่งการ สถ.

ข่าวสารจาก สถ.จ.

ข่าวสารในเครือข่าย
   
 
การใช้งานระบบ Krungthai Corporate Online ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.2/ว932  [ 7 พ.ค. 2564 ]
โครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อสุขภาวะที่ดีของนักเรียน ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว936  [ 7 พ.ค. 2564 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว930  [ 7 พ.ค. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน-มิถุนายน 2564) กรณี เงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว924 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 7 พ.ค. 2564 ]
ติดตามและเร่งรัดการดำเนินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กศ. มท 0816.4/ว926  [ 7 พ.ค. 2564 ]
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ Mobile Application (คุ้มครองเด็ก) กศ. มท 0816.5/ว906  [ 7 พ.ค. 2564 ]
การดำเนินงานสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.3/ว916  [ 7 พ.ค. 2564 ]
รับสมัครบุคลากรทางการลูกเสือ เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือช่อสะอาด ประจำปี 2564 กศ. มท 0816.3/ว923  [ 7 พ.ค. 2564 ]
ขอความร่วมมือสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ดำเนินการกรอกแบบสำรวจความประสงค์การใช้ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นภาษาอังกฤษในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO ระบบใหม่) กพส. มท 0810.2/ว927  [ 7 พ.ค. 2564 ]
เลื่อนการอบรมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รุ่นที่ 5 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว13 [รายชื่อ]  [ 7 พ.ค. 2564 ]
การเตรียมความพร้อมในการเปิดสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับอาชีวศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเรียนที่หนึ่ง ปีการศึกษา 2564 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว922  [ 7 พ.ค. 2564 ]
ทุนฝึกอบรมออนไลน์หลักสูตร Infrastructure Project Development, Planning and Management ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.2/ว913  [ 7 พ.ค. 2564 ]
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ. 2564 กพส. มท 0810.7/ว912  [ 7 พ.ค. 2564 ]
ประชาสัมพันธ์ระบบงานทะเบียนนักเรียน ครูและผู้สำเร็จการศึกษาในสถานศึกษา (TEZ) กศ. มท 0816.3/ว5940  [ 6 พ.ค. 2564 ]
เร่งรัดการจัดทำฐานข้อมูลภารกิจที่ถ่ายโอนให้แก่ อปท. ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว918  [ 6 พ.ค. 2564 ]
การอบรมยกระดับสมรรถนะ พัฒนาความรู้และทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital literacy) ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด มท 0816.3/ว917  [ 6 พ.ค. 2564 ]
แจ้งแบบรายงานผลการดำเนินโครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กศ. มท 0816.5/ว656 [เอกสารแนบ]  [ 5 พ.ค. 2564 ]
ข้อหารือการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของเทศบาลตำบลบางระกำ สน.คท. มท 0808.3/ว2536  [ 5 พ.ค. 2564 ]
ขอหารือการใช้ประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง สน.คท. มท 0808.3/ว2537  [ 5 พ.ค. 2564 ]
เลื่อนวันประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สรรหา และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร สน.บถ. มท 0809.6/ว34  [ 5 พ.ค. 2564 ]
ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สรรหา และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาพนักงานเมืองพัทยาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร สน.บถ. มท 0809.2/574  [ 5 พ.ค. 2564 ]
การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.6/ว33  [ 5 พ.ค. 2564 ]
การประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนเกี่ยวกับการทุจริตในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.1/ว905  [ 5 พ.ค. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน-มิถุนายน 2564) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/5871-5874 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 5 พ.ค. 2564 ]
การเพิ่มช่องทางการถ่ายทอดการประชุมออนไลน์ ผ่านแอพพลิเคชั่น ยูทูบ (YouTube) ทางช่อง: กองสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และเฟซบุ๊ก (Facebook) ทางเพจ: ท้องถิ่นรักษ์สิ่งแวดล้อม ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว904  [ 3 พ.ค. 2564 ]
   
 
   
 
รบ 0023.3/ว537 การป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กลุ่มอาชีพเสี่ยง  [ 7 พ.ค. 2564 ]    
รบ 0023.3/ว536 การอบรมยกระดับสมรรถนะ พัฒนาความรู้และทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทับ (Digital literacy) ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 7 พ.ค. 2564 ]    
รบ 0023.2/ว530 แจ้งมติคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 4/2564 [ แนบ1 ]  [ 7 พ.ค. 2564 ]    
รบ 0023.3/ 531 ขอความอนุเคราะห์บุคลากรเข้าร่วมเป็นคณะทำงานโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยอันตรายจากชุมชน  [ 7 พ.ค. 2564 ]    
รบ 0023.3/ 531 ขอความอนุเคราะห์บุคลากรเข้าร่วมเป็นคณะทำงานโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยอันตรายจากชุมชน  [ 7 พ.ค. 2564 ]    
รบ 0023.3/ว11574 ขอความอนุเคราะห์หน่วยงานประชาสัมพันธ์กิจกรรมการคัดเลือกบุคคลและองค์กรดีเด่นด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 14 พ.ศ. 2564  [ 6 พ.ค. 2564 ]    
รบ 0023.3/ว11573 ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเรียกเก็บค่าบริการจากผุ้มีสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  [ 6 พ.ค. 2564 ]    
รบ 0023.3/ว11572 การตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินงานการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา (สายสามัญ) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 6 พ.ค. 2564 ]    
รบ 0023.3/ 526 ขาดเอกสารอันเป็นหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณาของสำนักงบประมาณ  [ 6 พ.ค. 2564 ]    
รบ 0023.3/ว525 ขอส่งคำสั่งจังหวัดราชบุรี  [ 6 พ.ค. 2564 ]    
รบ 0023.3/ว524 ขอส่งประกาศจังหวัดราชบุรี  [ 6 พ.ค. 2564 ]    
รบ 0023.3/ว523 ขอส่งคำสั่งจังหวัดราชบุรี  [ 6 พ.ค. 2564 ]    
รบ 0023.2/ว11561 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2564)  [ 5 พ.ค. 2564 ]    
รบ0023.3/ว10229 แผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน [ แนบ1 ] [ แนบ2 ] [ แนบ3 ] [ แนบ4 ] [ แนบ5 ] [ แนบ6 ] [ แนบ7 ]  [ 5 พ.ค. 2564 ]    
รบ 0023.2/ว11560 เลื่อนการอบรมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รุ่นที่ 3 - 4  [ 5 พ.ค. 2564 ]    
รบ 0023.5/ว11562 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) ภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนเมษายน 2564 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 5 พ.ค. 2564 ]    
รบ 0023.2/ว11559 เลื่อนกำหนดการดำเนินการโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นเพื่อเลื่อนวิทฐยฐานะชำนาญการพิเศษ (กรณีเยียวยา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รุ่นที่ 2 และรุ่นที่ 3  [ 5 พ.ค. 2564 ]    
รบ 0023.5/ว522 โอนเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ประจำเดือนเมษายน 2564 (รอบที่ 2)  [ 5 พ.ค. 2564 ]    
รบ 0023.2/ว516, 517 แจ้งมติ ก.ท.จ. ครั้งที่ 4/2564 [ แนบ1 ]  [ 5 พ.ค. 2564 ]    
รบ 0023.3/ 11518 การแต่งตั้งคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี  [ 5 พ.ค. 2564 ]    
   
 
   
 
อบต.ด่านทับตะโก ประกาศขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี2564 [ 26 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 4 
อบต.ด่านทับตะโก ประชาสัมพันธ์ตรวจรับงานจ้างก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 3 โครงการ [ 23 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 2 
อบต.ด่านทับตะโก ประชาสัมพันธ์ตรวจรับงานจ้างก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 3 โครงการ [ 20 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 3 
อบต.ด่านทับตะโก ประชาสัมพันธ์ตรวจรับงานจ้างก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 4 โครงการ [ 19 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 4 
อบต.ด่านทับตะโก ประชาสัมพันธ์ตรวจรับงานจ้างก่อสร้างถนน คสล. ม. 10 จำนวน 2 โครงการ และ ม. 5 จำน [ 5 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 11 
อบต.ด่านทับตะโก ประชาสัมพันธ์ขอเชิญชวนบุคคลภายนอกร่วมตอบแบบสำรวจ EIT ประจำปี 2564 [ 2 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 13 
อบต.ด่านทับตะโก ประชาสัมพันธ์ตรวจรับงานจ้างก่อสร้างถนน คสล. ม. 17 จำนวน 2 โครงการ และ ม. 13 จำ [ 1 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 9 
อบต.ด่านทับตะโก งานซ่อมปรับปรุงบ้านผู้อพยพ ดำเนินการโดย ช1. รอ บ้านนางธัญญา สาเเขม [ 29 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 8 
อบต.ด่านทับตะโก ประชาสัมพันธ์ราคากลางก้อสร้างถนน คสล.จำนวน 3 โครงการ หมู่ที่ ม.20ลม.12,ม.19 [ 26 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 10 
อบต.ด่านทับตะโก ให้ความรู้การระงับอัคคีภัยเบื้องต้นกับสถานศึกษา โรงเรียนบ้านห้วยท่าช้าง [ 25 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 10 
อบต.ด่านทับตะโก ประชาสัมพันธ์ราคากลางก้อสร้างถนน คสล.จำนวน 3 โครงการ [ 25 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 8 
อบต.ด่านทับตะโก ประชาสัมพันธ์ตรวจรับงานจ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 15,4,9 [ 15 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 24 
อบต.ด่านทับตะโก ประชาสัมพันธ์ตรวจรับงานจ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 12,3,4 [ 12 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 14 
อบต.ด่านทับตะโก โครงการตรวจสุขภาพพนักงานจ้าง [ 10 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 63 
อบต.ด่านทับตะโก ประชาสัมพันธ์ราคากลางก้อสร้างถนน คสล.จำนวน 3 โครงการ [ 9 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 35 
   
 
 
 
 
ผลิตภัณฑ์
สถานที่สำคัญ
   

กล้วยเบรคแตก

อนามัยบ้านโกรกสิงขร
 
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
   
 


อบต.ด่านทับตะโก จ้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยดอกไม้ หมู่ที่ ๑๖ บ้านหนองคัน [ 22 ก.พ. 2564 ]อบต.ด่านทับตะโก จ้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยดอกไม้ หมู่ที่ ๑๖ บ้านหนองคัน [ 19 ก.พ. 2564 ]อบต.ด่านทับตะโก ซื้อครุภัณฑ์อื่น ๆ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ก.พ. 2564 ]อบต.ด่านทับตะโก ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ก.พ. 2564 ]อบต.ด่านทับตะโก ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ก.พ. 2564 ]อบต.ด่านทับตะโก ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ก.พ. 2564 ]อบต.ด่านทับตะโก ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ก.พ. 2564 ]อบต.ด่านทับตะโก ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ก.พ. 2564 ]อบต.ด่านทับตะโก ซื้อชุดแบตเตอรี่และแผ่นอิเล็คโทรดสำหรับเครื่องกระตุกหัวใจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ม.ค. 2564 ]อบต.ด่านทับตะโก ซื้ออาหารเสริม(นม) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ม.ค. 2564 ]อบต.ด่านทับตะโก ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ม.ค. 2564 ]อบต.ด่านทับตะโก ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ม.ค. 2564 ]อบต.ด่านทับตะโก ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ม.ค. 2564 ]อบต.ด่านทับตะโก ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ม.ค. 2564 ]อบต.ด่านทับตะโก โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานจำนวน 5 รายการ [ 14 ม.ค. 2564 ]อบต.ด่านทับตะโก โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานจำนวน 5 รายการ [ 14 ม.ค. 2564 ]อบต.ด่านทับตะโก จ้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านผู้ใหญ่พิมพ์ - หนองไอจือ [ 14 ม.ค. 2564 ]อบต.ด่านทับตะโก จ้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายแดง หมู่ที่ ๑๖ บ้านหนอ [ 14 ม.ค. 2564 ]อบต.ด่านทับตะโก จ้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๒ หมู่ที่ ๗ บ้านทุ่งเหียง โด [ 14 ม.ค. 2564 ]อบต.ด่านทับตะโก จ้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๒ หมู่ที่ ๗ บ้านทุ่งเหียง โด [ 13 ม.ค. 2564 ]

   
 
   
 
 
กระดานสนทนา
   
 
รับผลิต ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และสมุนไพร (15 มี.ค. 2564)    อ่าน 11  ตอบ 0  
รับผลิต ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และสมุนไพร (15 มี.ค. 2564)    อ่าน 6  ตอบ 0  
เว็บไซต์ อบต.ด่านทับตะโก อ.จอมบึง จ.ราชบุรี เปิดให้บริการแล้วค่ะ (28 พ.ย. 2563)    อ่าน 90  ตอบ 0  
   
 
   
สำรวจความคิดเห็น
  การประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ
  ดีที่สุด
  ดีมาก
  ดี
  ปานกลาง
  น้อย
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
 
 
   
คู่มือประชาชน  
เอกสาร แบบฟอร์ม สำหรับติดต่อราชการ  
 
   
คำแนะนำการชำระภาษี  
ภาษีป้าย
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 
 
 
 
   
   
รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์  
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 032-265-123
   
NAXSOLUTION  
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย  
 
 
 
 
   

facebook
อบต.ด่านทับตะโก

facebook
อบต.ด่านทับตะโก
อบต.ด่านทับตะโก