หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านทับตะโก
อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี
 
 
นายประกอบ จิวจินดา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านทับตะโก
 
 
ข่าวสารจาก สถ.จ.
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รบ 0023.3/ว243 ขอให้ตรวจสอบและแก้ไขการบันทึกข้อมูลการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  [ 23 ก.พ. 2564 ]   
รบ 0023.5/ว242 การนำส่งเงินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ในระบบ GFMIS  [ 23 ก.พ. 2564 ]   
รบ 0023.5/ว241 การนำส่งเงินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ในระบบ GFMIS  [ 23 ก.พ. 2564 ]   
รบ 0023.5/ว5019 การเร่งรัดก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  [ 23 ก.พ. 2564 ]   
รบ 0023.4/หัวหน้าส่ง239 ตรวจสอบคุณคุณสมบัติ ทต.เจ็ดเสมียน239  [ 23 ก.พ. 2564 ]   
รบ 52102/363 ขอส่งประกาศประมูลเเช่าที่ดินหลังปั๊มปตท.ถ.บ้านดอนตูม อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี  [ 23 ก.พ. 2564 ]   
รบ 0023.2/ว233 เร่งรัดติดตามการดำเนินการรับรองความถูกต้องของข้อมูลผ่านระบบศูนย์บริการข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ (LHR)  [ 23 ก.พ. 2564 ]   
รบ52102/342 ประกาศประมูลเช่าพื้นที่อาคารติดตั้งตู้หยอดเงินขายเครื่องดื่ม  [ 23 ก.พ. 2564 ]   
รบ 0023.1/ว228 ประชาสัมพันธ์ และสร้างการรับรู้และมีส่วนร่วมของประชาชนในการดูแลตนเองและป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019  [ 22 ก.พ. 2564 ]   
รบ 0023.3/ว4864 ขอความร่วมมือในการดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการประมวลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. 2564  [ 22 ก.พ. 2564 ]   
รบ 0023.3/ว4863 การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 และการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  [ 22 ก.พ. 2564 ]   
รบ 0023.3/ว229 ประชาสัมพันธ์รายงานประจำปี พ.ศ. 2562 ของ UNDP  [ 22 ก.พ. 2564 ]   
รบ 0023.4/หัวหน้าส่ง212 ตรวจสอบคุณคุณสมบัติ  [ 19 ก.พ. 2564 ]  
รบ 0023.4/หัวหน้าส่ง211 ตรวจสอบคุณคุณสมบัติ  [ 19 ก.พ. 2564 ]  
รบ 0023.4/หัวหน้าส่ง210 ตรวจสอบคุณคุณสมบัติ  [ 19 ก.พ. 2564 ]  
รบ 0023.4/หัวหน้าส่ง209 ตรวจสอบคุณคุณสมบัติ  [ 19 ก.พ. 2564 ]  
รบ 0023.4/หัวหน้าส่ง209 ตรวจสอบคุณคุณสมบัติ  [ 19 ก.พ. 2564 ]  
รบ 0023.4/หัวหน้าส่ง208 ตรวจสอบคุณคุณสมบัติ  [ 19 ก.พ. 2564 ]  
รบ 0023.4/หัวหน้าส่ง208 ตรวจสอบคุณคุณสมบัติ  [ 19 ก.พ. 2564 ]  
รบ 0023.4/หัวหน้าส่ง216 ประชาสัมพันธ์  [ 19 ก.พ. 2564 ]  
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 62
 
 
 
   
คู่มือประชาชน  
เอกสาร แบบฟอร์ม สำหรับติดต่อราชการ  
 
   
คำแนะนำการชำระภาษี  
ภาษีป้าย
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 
 
 
 
   
   
รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์  
 
   
NAXSOLUTION  
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย  
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 032-265-123